Belorussia
JV "Bela trading Duty Free"
Benyakoni
Berestovitsa
Bigosovo
Bruzgi
Kotlovka
Kozlovichi
Minsk
Mokrany
Novaya Guta
Novaya Rudnya
Peschatka
Privalka
Stone Valley
Urbana
Warsaw Bridge
Belorussia JV "Bela trading Duty Free"
Number of Shops:
15
 
Head Office
Address:
Brest, Sovietskaia st.#73
 
+375162238302
info@bela.by
Benyakoni
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Lithuania
Berestovitsa
Duty Free
Working Hours:
24/24
Border to:
Poland
Bigosovo
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Latvia
Bruzgi
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Poland
Kotlovka
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Lithuania
Kozlovichi
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Poland
Minsk
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
International Airport Minsk
Mokrany
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Ukraine
Novaya Guta
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Ukraine
Novaya Rudnya
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Ukraine
Peschatka
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Poland
Privalka
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Lithuania
Stone Valley
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Lithuania
Urbana
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Latvia
Warsaw Bridge
Duty Free
Working Hours:
24/7
Border to:
Poland