Ukraine
JV "Duty Free Trading"
Domanovo
Dyakovo
Kosino
Kuchurgan
Luzhanka
Malii Berezni
Porubnoe
Solotvino
Tschop-Tissa
Uzhgorod
Vystupovichi
Yagodin
Ukraine JV "Duty Free Trading"
Number of Shops:
13
 
Hauptsitz
Address:
Slawianskaia Naberezhnaia 25 Stadt Uschgorod 88018
 
+380312612216
office@dft.com.ua
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Ungarn
Domanovo
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Weißrussland
Dyakovo
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Rumänien
Kosino
Duty Free
öffnungszeiten:
08:00-20:00
Die Grenze mit:
Ungarn
Kuchurgan
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Transnistrien
Luzhanka
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Ungarn
Malii Berezni
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Slowakei
Porubnoe
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Rumänien
Solotvino
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Rumänien
Tschop-Tissa
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Ungarn
Uzhgorod
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Slowakei
Vystupovichi
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Weißrussland
Yagodin
Duty Free
öffnungszeiten:
24/7
Die Grenze mit:
Polen